← Back

Närpiön kaukolämpö digitalisoi ja valitsee Comsel Systemin kokonaisratkaisun

Kaukolämpö on ympäristöystävällinen ja energiatehokas lämmitystapa. Tuotantoon käytetään esimerkiksi puujätettä ja muuta biopolttoainetta. Rakennuksiin joissa on kaukolämpö, kuuma vesi tulee eristetyissä putkissa talon kaukolämpökeskukseen, joka takaa sen että lämpöpatterit lämpenevät ja hanasta tulee lämmintä vettä. Kaukolämpö on turvallinen ja mukava vaihtoehto ja sillä on korkea toimitusvarmuus.

Närpiön kaupungissa kaukolämmön tarve on lisääntynyt. Tämä on nostanut tarvetta tarkemmalle ja paremmalle mittaustiedolle jonka mukaan kaukolämpöverkon toimintaa voi suunnitella paremmin sekä ilmastoystävällisemmin. Närpiön Kaukolämpö on täten valinnut Comsel System Oy:n kokonaisratkaisun joka auttaa tehostamaan ja optimoimaan kaukolämpötoimintaa.

Närpiön Kaukolämmön valitsema ratkaisu tuo monta etua. Laskutus yksinkertaistuu, verkon, operoinnin ja tuotannon optimoimisesta tulee helpompaa, ja kaukolämpöasiakkaat tulevat saamaan yksityiskohtaista tietoa omasta kaukolämpökäytöstään. Kun tietoa on helposti saatavilla, Närpiön Kaukolämpö voi aikaisempaa tehokkaammin suunnitella kaukolämpöverkon toimintaa sekä investointeja, samalla alentaen kustannuksia ja ilmastovaikutusta.

Ratkaisun toimitukseen sisältyy Comselin IoT-terminaaleja, -antureita ja -sensoreita sekä Comselin Corona Service Hub-palveluhubi, joka validoi, analysoi ja esittelee dataa. Comselin ratkaisu on mittareista riippumaton, joka tarkoittaa että asiakas voi vapaasti valita kaukolämpämittarin jossa on standardisoitu rajapinta. Näin ollen asiakaan ei tarvitse sitoutua tiettyyn toimittajaan. Mittaririippumaton ratkaisu on tulevaisuudenkestävä ja mahdollistaa erityyppisten kaukolämpömittarien käytön.

“Comselin ratkaisu tuo käyttöömme yksityiskohtaisemmat mittaustiedot, joiden avulla saamme myös paremmat suunnittelu- ja investointipohjat, jotka vuorossaan tukevat pienempää ilmastovaikutusta. Meillä Närpiössä yhteistyö on tärkeää, jaamme Närpiön Veden kanssa investoinnin ja saamme sitä kautta paremman kustannustehokkuuden. Nyt voimme lisäksi tarjota asiakkaillemme aivan uudentyyppisiä moderneja työkaluja, ja antaa heille energiankäytön yksityiskohtaista tietoa modernien ja turvallisten rajapintojen kautta, niin web-sivujen kuin mobiilisovelluksen avulla,” sanoo Edd Grahn, tekninen johtaja, Närpiön kaupunki.

“Yksi kokoaikainen ja kaksi osa-aikaista henkilöä hoitavat Närpiön Kaukolämmön päivittäiset toiminnot. Pärjäämme tämän kokoisella henkilöstöllä koska meillä on moderni, automatisoitu tuotantolaitos. Asia, joka meiltä on puuttunut, on kulutuspisteidemme tiedot sekä reaaliaikainen tieto kaukolämpöverkosta. Comselin ratkaisulla saamme nyt myös ne ominaisuudet, ja voimme nyt tarkemmin optimoida tuotantoamme asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Näin toiminnastamme tulee myös yhä enemmän ympäristöystävällistä”, sanoo Christoffer Sund, käyttöpäällikkö, Närpiön Kaukolämpö Oy.

“On fantastista tehdä yhteistyötä digitalisaation ja Smart City-ratkaisujen parissa Närpiön innovatiivisen ja luovan kaupungin kanssa. Täällä tehdään sitä, mistä monet muut maailmassa vielä vain visioivat. On lisäksi ainutlaatuista että nähdään selvästi synergioita Närpiön Kaukolämmön ja Närpiön Veden välillä, ja että yhteistyö on näin sujuvaa; luodaan optimaalisia ratkaisuja ja säästetään isoissa investointikustannuksissa. Samalla kehitetään palveluja kaupungin kaukolämpö- ja vesiasiakkaita kohtaan laajentaen heidän informaatiota ja palveluita. Odotamme innolla Närpiön tulevaa kehitystä”, sanoo Kristian Heimonen, toimitusjohtaja, Comsel System Oy.

LISÄTIETOJA

Edd Grahn, tekninen johtaja, Närpiön kaupunki
Puh. +358 500 560 851
edd.grahn@narpes.fi
Christoffer Sund, käyttöpäällikkö, Närpiön Kaukolämpö Oy
Puh. +358 50 430 2399
christoffer.sund@narpesfjarrvarme.fi
Kristian Heimonen, TJ, Comsel System Oy
Puh. +358 50 383 0001
kristian.heimonen@comsel.fi

NÄRPIÖN KAUKOLÄMPÖ

Närpiön Kaukolämpö Oy perustettiin 2006. Närpiön kaupunki omistaa 93% ja Närko Oy 7% yhtiöstä. Närpiön Kaukolämpö on rakentanut ja omistaa kaksi lämpökeskusta. Pääkeskus sijaitsee Finbyn teollisuusalueella ja varakeskus keskustassa. Nämä kaksi keskusta toimittavat asiakkaille lämpöä. Yhtiön tavoitteena on pystyä käyttäämään pääkeskusta mahdollisimman laajasti, koska BIO-jätettä käytetään kiinteässä polttopannussa. Yhtiö tuottaa ja jakelee noin 30 000 MWh lämpöenergiaa vuosittain.

COMSEL SYSTEM

Comsel System Oy tarjoaa älykkään mittauksen ja energiatehokkuuden kokonaisratkaisuja sähkö-, kaukolämpö-, kaasu- sekä vesihuoltoyhtiöille. Comsel Systemin ratkaisut perustuvat skaalautuvaan, turvalliseen ja avoimeen arkkitehtuuriin, joka mahdollistaa asiakkaille jokaisen arvoketjun osan kilpailuttamisen. Tämä merkitsee että asiakkat voivat aina luottaa siihen, että heillä on pitkällä aikavälillä kustannustehokkain ja nykyaikaisin ratkaisu. Ratkaisut hyödyttävät kaikkia arvoketjun osapuolia ja tarjoaa asiakkaille täysin uudet mahdollisuudet saada oikeanlaista tietoa, automatisoida toimintoja, ja sillä tavoin lisätä energiatehokkuutta, säästää luonnonvaroja ja tuloksena myös säästää rahaa.

KATSO MYÖS

Närpiön Kaukolämpö
Comsel System
Lisää Comsel Systemistä