← Back

Närpiön Vesi digitalisoi käyttäen Comsel Systemin kokonaisratkaisua

Suomalainen käyttää keskimäärin 57 000 litraa puhdasta juomavettä vuosittain, tämä vastaa noin 155 litraa vettä päivässä yhtä henkilöä kohden. Meillä on perinteisesti ollut runsaasti vettä, ja monesti vettä käytetään ilman suurempaa ajatusta. Viime aikojen laskevat pohjavesitasot ja kausittainen vedenpuute ovat tuoneet vedenkäytön tarkemman tiedostamisen sekä optimoinnin tärkeyden uuteen valoon.

Närpiön Vesi on alan edelläkävijä, joka on tarttunut näihin tosiasioihin. Yhtiö digitalisoi vesihuollon valvontaa Comsel System Oy:n kokonaisratkaisun avulla. Tämä tarkoittaa että kaikkien kulutuspisteiden, pumppausasemien sekä johtoverkon laitteiden tietoja käytetään vedenhuollon optimointiin ja mahdollisten häiriöiden paikallistamiseen. Ratkaisu analysoi noin 6 miljoonaa mittausarvoa/vuorokausi, jotka käsitellään Comselin Corona Service Hub-palveluhubissa.

Comsel Systemin ratkaisu on riippumaton mittareista, sensoreista sekä IoT-kommunikaatioteknologiasta. Tämä merkitsee että Närpiön Vesi voi vapaasti valita vesimittareita ja muita sensoreita joissa on standardisoidut rajapinnat, eikä täten ole sidottuna tiettyyn toimittajaan. Mittari- ja sensori-riippumaton ratkaisu on joustava sekä tulevaisuudenkestävä ja mahdollistaa monien erityppisten mittareiden ja sensoreiden yhdistämisen.

“Yhteistyö, joustavuus ja turvallisuus olivat meille valintaprosessissa tärkeitä kriteereitä. Kun Närpiön Vesi ja Närpiön Kaukolämpö jakavat teknisen ratkaisun, ratkaisun korkea kustannustehokkuus oli myös ratkaisevassa asemassa. Comselin ratkaisu on innovatiivinen ja täytti kriteerimme sekä tulevaisuuden tavoitteemme”, sanoo Olav Sjögård, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Närpiön Kaupunki.

“Olemme arvioineet erilaisia vesimittauksen ratkaisuja. Halusimme tehdä kannattavan investoinnin ja eri vaihtoehdoista päädyimme siihen että Comselin ratkaisu oli paras kokonaisuutta ajatellen. Comselin ratkaisu on mittareista riippumaton, ja käyttää taatusti tulevaisuudenkestävää teknologiaa. Kattava ratkaisu sopii meille hyvin ja tarjoaa laajat mahdollisuudet. Asiakasrajapinnat ovat loistavat, joten voimme tarjota asiakkaillemme laajasti lisäarvopalveluita”, sanoo Markus Böling, toimitusjohtaja, Närpiön Vesi Oy.

“Närpiön Vesi ja Närpiön kaupunki ovat alansa edelläkävijöitä kun he nyt ottavat askeleen digitalisoidakseen toimintaansa, ja pystyäkseen tarjoamaan asiakkaillensa parempaa tietoa läpinäkyvästi. Kun reaaliaikainen mittaustietojen keruu, valvonta ja vesijohtoverkoston analysointi otetaan käyttöön, sekä loppukäyttäjät että Närpiön Vesi voivat optimoida vedenkäyttöä. Se, mitä Närpiön Vesi ja Närpiön kaupunki nyt toteuttavat, on asia, josta useimmat vielä vain puhuvat Smart City-visioissaan”, sanoo Kristian Heimonen, toimitusjohtaja, Comsel System Oy.

“Olemme erittäin iloisia että Närpiön Vesi on valinnut Comsel Systemin kokonaisratkaisun. Modernia teknologiaa käyttämällä olemme pystyneet näyttämään kuinka yksinkertaisesti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti voimme kerätä, ohjata ja optimoida vedenkulutuksen reaaliaikatietoa läpi koko arvoketjun. Närpiön Vesi on selvästi alan edelläkävijä myös globaalisesti katsottuna. On hyvin inspiroivaa tehdä yhteistyötä näin innovatiivisen kaupungin ja vesilaitoksen kanssa kuten Närpiön kaupunki ja Närpiön Vesi” lopettaa Heimonen.

LISÄTIETOJA

Olav Sjögård, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Närpiön kaupunki
Puh. 06-2249111
olav.sjogard@gmail.fi
Markus Böling, TJ, Närpiön Vesi Oy
Puh. 06-3475511
markus.boling@narpesvatten.fi
Kristian Heimonen, TJ, Comsel System Oy
Puh. +358 50 383 0001
kristian.heimonen@comsel.fi

NÄRPIÖN VESI

Närpiön Vesi on kunnan vesihuoltoyhtiö Närpiön kaupungissa joka hoitaa vesihuollon kaupungin asukkaille. Vuodesta 2001 lähtien yhtiö hoitaa myös kaupungin jätevesitoiminnan ja on siitä lähtien aktiivisesti laajentanut jätevesijärjestelmän kaupungin kyliin jotta enemmistöllä kaupungin asukkaista olisi mahdollisuus liittyä kunnan jätevesiverkkoon. Närpiöllä on käytettävissään hyvälaatuista pohjavettä, jonka syystä vettä ei tarvitse käsitellä erityisen paljon ennen juomavesiverkkoon pumppaamista. Närpiön Vesi jakelee noin 1 000 000 m3 (1 miljardi litraa) vettä vuosittain vesijohtoverkostossaan, josta noin 60% puhdistetaan omassa puhdistamossa Valsbergissa ja noin 40% ostetaan Aqua Botnica Oy:lta.

COMSEL SYSTEM

Comsel System Oy tarjoaa älykkään mittauksen ja energiatehokkuuden kokonaisratkaisuja sähkö-, kaukolämpö-, kaasu- sekä vesihuoltoyhtiöille. Comsel Systemin ratkaisut perustuvat skaalautuvaan, turvalliseen ja avoimeen arkkitehtuuriin, joka mahdollistaa asiakkaille jokaisen arvoketjun osan kilpailuttamisen. Tämä merkitsee että asiakkat voivat aina luottaa siihen, että heillä on pitkällä aikavälillä kustannustehokkain ja nykyaikaisin ratkaisu. Ratkaisut hyödyttävät kaikkia arvoketjun osapuolia ja tarjoaa asiakkaille täysin uudet mahdollisuudet saada oikeanlaista tietoa, automatisoida toimintoja, ja sillä tavoin lisätä energiatehokkuutta, säästää luonnonvaroja ja tuloksena myös säästää rahaa.

KATSO MYÖS

Närpiön Vesi
Comsel System
Lisää Comsel Systemistä